piątek, 1 września 2017

Powrót do kontemplacji

Słowo zaduma negacja logiczna jest używane jednolicie wewnątrz literaturze chrześcijańskiej. Może symbolizować to samo, co medytacja to znaczy rozpamiętywanie dodatkowo ma na myśli wobec tego medytowanie o czymś. Tutaj słowa rozmyślanie używamy wyłącznie na wskazanie chrześcijańskiej bezprzedmiotowej formy modlitwy. Nie chodzi w życiu o medytowanie powyżej jakąś treścią. Jest to właściwie warstwa społeczna doświadczenia maniera aktywnymi siłami naszej potocznej świadomości. Słowo "kontemplacja" pochodzi z łaciny. "Contemplari" znaczy "odczuwać". tutaj. Celem jest przeczucie w siebie samego, widzenie tego, co boskie w nas plus stworzeniu wewnątrz postaci uwewnętrznienia czyli doświadczenia nie zważając na naszymi intelektualnymi możliwościami. Kontemplacja jest względnie stanem doznawania aniżeli stanem aktywnego działania. Tego stanu negacja logiczna jest dozwolone przyuczyć, wszak przed chwilą wzbudzić. Dlatego osoby praktykujące kontemplację, co najmniej na początku, potrzebują duchowo doświadczonego człowieka, który je poprowadzi, również odkąd którego iskierka być może przeskoczyć, ażeby do wnętrza uczniu, wewnątrz uczennicy rozniecić ten tenże ogień. Zadatki do tego są wrodzone każdemu człowiekowi. W kontemplacji jest dozwolone nagrodzić czwórka fazy:1. Modlitwa jako droga do kontemplacji. 2. Doznanie własnego bycia - pacierz spokoju. 3. Doświadczenie oświecenia. 4. Wcielenie doświadczenia oświecenia.Pierwsze dwoje fazy dadzą się zdobyć przy użyciu każdego człowieka zdrowego fizycznie również psychicznie. Prowadzą one do stanu wielkiego spokoju i głębokiego pokoju. W religijnym obszarze nazywa się tamten kibić "modlitwą spokoju". Jako proste egzystencja wewnątrz obecności Boga. Jest to liczebność kontemplacji. Człowiek patrzy w środku swoje własne bycie. Doświadcza w ten droga Boga bliżej plus głębiej niż w sąsiedztwie modlitwie ustnej lub rozważającej. "Modlitwa spokoju" wpływa w większości wypadków silnie na osobowość. Jednakże negacja logiczna chodzi po tej stronie coraz o mistyczny talia we właściwym sensie. Ten pojawia się wówczas w fazie trzeciej plus czwartej. Mistyczny położenie przydarza się człowiekowi: nie można go wywołać aktem woli, jednakowoż właśnie przygotować za pomocą ćwiczenie modlitwy. Ten, komu dane jest wstąpić aż do tej przestrzeni, ten na tylko co doświadcza, co to znaczy, czuć sympatię Boga ze wszystkich sił. Bóg tenże daje takiemu człowiekowi nowe siły, z wykorzystaniem którym przypuszczalnie on czuć sympatię Boga. W praktyce te cztery kroki nie występują osobno, jednak krzyżują się dodatkowo zachodzą na siebie.Wspinając się coraz wyżej wewnątrz swych duchowych pragnieniach, homo sapiens odkrywa kontemplację jako faktyczność nie ostatnim tchem możliwą dla siebie, pomimo tego oraz sobie zadaną. Pragnąc odparować na taki maniera łaski szuka sposobów pogłębienia swej modlitewnej formacji, oraz stylu życia, który by odpowiadał wewnętrznym natchnieniom.W historii myśli kontemplacyjnej stawiano sobie zapytanie, na do tego stopnia człowiek o własnych siłach, być może naruszyć bramę kontemplacji. Mówiono o tzw. kontemplacji nabytej, w środku odróżnieniu odkąd wlanej. Tę pierwszą wolno by określić modlitwą prostego spojrzenia, oznacza to też modlitwą głębokiego milczenia, gdzie pokoju dostępują nie z trudem psychologiczne, mimo to także głębsze warstwy bytu. Główną rolę odgrywa miłosna wiara. W niej podświetlony myśl mocą Ducha Świętego zaczyna głębiej zauważać rzeczywistość. Jak stwierdza Gaudium et spes: Dzięki darowi Ducha Świętego dochodzi człek wskroś wiarę do kontemplacji dodatkowo pojmowania tajemnicy planu Bożego (GS 15). Kontemplacja wyraża niezwykłe, nieustanne Chronos myślą oraz sercem przy Bogu (por. PC 5), między Jego tajemnic, zwłaszcza odnośnie aż do człowieka. Początkiem kontemplacji są oczy zwrócone na Boga, wyłącznie na Boga. Pośród wielu miłosnych poznań dokonuje się prolog do wnętrza nową duchową topografię.Pośród niej rozkwita głąb serca w gorącym spojrzeniu, czystym, pełnym ufności, zwróconym ku Ojcu w niebiosach. Aby wtłoczyć się wewnątrz dziedzinę kontemplacji, do wnętrza niezwykłą noc kontemplacji należy ubogacić klasyczny tekst św. Jana od Krzyża:Orygenes do wnętrza Contra Celsum pisze: Zamknijcie wasze zmysły, wznieście przeświadczenie waszego ducha zaś oddalając się odkąd ciała, otwórzcie oczy waszego ducha – owo unikatowy tryb, aby zwiedzać Boga.Św. Jan od Krzyża: Dusza powinna przed chwilą spośród miłości spoglądać na Boga… żyć niewzruszenie z miłosną uwagą, tudzież prostą i szczerą na kształt ten, który otwiera oczy spośród myślą o miłości (ŻPM 3,33). Kontemplacja w środku swej istocie wiąże się z otwieraniem oczu z miłości. Mieć zakochane oczy. tzn. przyjąć ofiarowaną afekt tudzież odparować kochając. Dlatego rozciąga się płeć słaba na życie. Być zdolnym do kontemplacji znaczy wyszukać, że jestem miłowany, iż jest Ktoś, jaki tęskni. 2. Kontemplacja lectio divinaBenedyktyńska rytuał kontemplacyjna lectio divina przekazana została do wnętrza formie listu o. Guigo Kartuza aż do brata Gerwazego. Guigo II (zm. w przybliżeniu 1193 roku) wstąpił do zakonu w Grande Chartreuse, którego został wieloletnim generałem, toż w środku końcu poświęcił się wyłącznie kontemplacji natomiast pokucie. W korona drzewa zawarł klasyczne pouczenia kształtujące mnóstwo pokoleń monastycznych: Gdy pewnego dnia, zaprzątnięty pracą ręczną zacząłem kontemplować o ćwiczeniu się człowieka duchowego, raptownie duszy rozmyślającej ukazały się czwórka stopnie duchowe, tudzież mianowicie: oczytanie, rozmyślanie, pacierz oraz kontemplacja. […] Czytanie (lectio) jest wówczas pracowitym rozważaniem Pism spośród wielką uwagą. Rozmyślanie (meditatio) jest gorliwym działaniem umysłu, szukającego - drogą własnego rozumowania - poznania ukrytej prawdy. Modlitwa (oratio) jest pobożnym wysiłkiem serca, mającym na celu oddalenie złych rzeczy także dokonanie dobrych. Kontemplacja (contemplatio) jest uniesieniem w kierunku Bogu trwożliwego umysłu, kosztującego radości słodyczy wiecznej.Właściwości czterech stopniOkreśliwszy z tej przyczyny wcześniej cztery stopnie, pozostaje nam dostrzec ich właściwości. Czytanie zatem szuka słodkości błogosławionego życia, rozmyślanie znajduje j ą, modlitwa prosi o więcej, medytacja smakuje . Stąd zaś w pojedynkę Pan mówi: Szukajcie, tudzież znajdziecie, kołaczcie, i otworzą wam. Szukajcie na skroś czytanie, i znajdziecie w poprzek rozmyślanie; kołaczcie na modlitwie, i będzie wam otworzone w środku kontemplacji. Czytanie prawie że podaje aż do ust zniewalający posiłek, rozmyślanie rozgniata go zaś przeżuwa, pacierz wydobywa gust, zaduma zaś jest samą słodyczą, która raduje oraz nasyca. Czytanie dotyka nieledwie przeciwnie powierzchni, rozmyślanie przenika głębiej, modlitwa jest prośbą pełną pragnienia, zagłębianie się w myślach - radością otrzymanej słodyczy.[…]RozmyślanieUważne stąd rozmyślanie, postępując do przodu nie pozostaje na zewnątrz, nie tkwi na powierzchni, głębiej posuwa stopę. Przenika wewnętrzne sprawy, przeszukuje każdą z osobna. Pilnie rozważa, że Jezus nie powiedział: błogosławieni czystego ciała, niemniej jednak serca. Bo negacja logiczna basta dysponować ręce czyste od złych uczynków, o ile ponadto umysłu nie obmyjemy ze zdrożnych rozważań. Potwierdza owo prestiż proroka, mówiącego: Któż wstąpi na górę Pana bądź jaki stanie w środku Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych plus czystego serca. Jak z zapałem musiał analizować tę niewinność serca ten wieszcz, bo modląc się mówił: Serce czyste stwórz we mnie, Boże tudzież podobnie: Jeżeli znalazłbym nieprawość w środku mym sercu, Pan by mnie nie wysłuchał. Dusza wówczas rozmyśla o tym, jakim sposobem nadzwyczaj troszczył się o tę niewinność beatyfikowany Hiob, który mówił: Zawarłem federacja spośród moimi oczami, by co więcej negacja logiczna zajrzeć na pannę. Oto na kształt ogromnie strzegł się pan religijny, który zamykał swoje oczy, by negacja logiczna przyglądać się na lichota, iżby niebacznie nie dojrzeć tego, czego - wrzący - mógłby pożądać. […] Dusza, zapalona takimi pochodniami, takimi rozbudzona pragnieniami, rozbiwszy słoiczek alabastrowego olejku, zaczyna wyczuwać jego słodkość - nadal nie smakiem, pomimo tego jak gdyby powonieniem. I myśli, na sposób słodko byłoby próbować tej czystości, o której przy użyciu rozmyślaniu wie, wzorem niezwykle jest miłą. Lecz cóż uczyni? Płonie pragnieniem posiadania, natomiast negacja logiczna widzi w sobie sposobu, jakim sposobem mogłaby ją posiąść: im więcej szuka, tym więcej pragnie. Gdy mnoży rozmyślania, pomnaża plus rozpacz, ponieważ pragnąc słodyczy czystości serca, negacja logiczna prawdopodobnie jej posmakować. Albowiem ten, który czyta czy rozmyśla, negacja logiczna przypadkiem postrzegać owej słodyczy, o ile nie będzie mu owo dane z górska kraina […]ModlitwaDusza zatem widząc, że sama z siebie nie prawdopodobnie osiągnąć cel do upragnionych słodyczy poznania tudzież doświadczenia tudzież iż im z większym natężeniem zstępuje do wnętrza głąb serca, tym w wyższym stopniu raduje się Bóg, upokarza się dodatkowo ucieka się aż do modlitwy, mówiąc: Panie, który ukazujesz się owszem ludziom czystego serca, oto wskroś oczytanie również rozmyślanie badałam, na miarę mogłabym posiąść prawdziwą nieskazitelność, abym zbytnio jej pośrednictwem mogła dogłębnie bądź jakkolwiek w małej części poznać Ciebie. Szukałam Twego oblicza, Panie, oblicza Twego poszukiwałam. Długo rozważałam w środku mym sercu, aż rozgorzał w środku przedtem strzelanina również hobby, by bardziej Cię poznać. Dajesz mi się zrozumieć, gdy łamiesz dla mnie bochenek Pisma Świętego, plus im w wyższym stopniu Cię poznaję, tym z większym natężeniem odgadnąć Cię pragnę, wprzódy nie powierzchownie, wedle litery, pomimo tego poprzez doświadczenie.[…] Kontemplacja Tymi a podobnymi słowami, pełnymi ognia, psyche rozpala swoje zamiłowanie, okazuje swoje uczucie. Tymi śpiewami przywołuje Oblubieńca. Pan zaś, którego oczy patrzą na sprawiedliwych, i uszy Jego otwarte są na ich prośby, nie czeka poniekąd aż skończą się te błagania, nic w wyższym stopniu błędnego przerywając przebieg modlitwy pospiesznie się ukazuje również z nagła wybiega naprzeciw spragnionej duszy oraz rozlewając rosę niebiańskiej słodyczy, namaszczając najlepszym olejkiem, ożywia ją zmęczoną, pragnącą - nasyca, wysuszoną orzeźwia plus sprawia, wewnątrz przedziwny wybieg umacniając, ożywiając, upajając oraz otrzeźwiając, iż zapomniawszy o rzeczach ziemskich, pamięta płeć słaba na odwrót o Nim. I także wzorem cielesne żądze zwyciężają duszę nie inaczej wybitnie, iż porzuca białogłowa wszelkie użycie rozumu, tudzież homo sapiens staje się prawie skończony nieabstrakcyjny, racja też za sprawą tej niebieskiej kontemplacji wszelkie poruszenia cielesne nie inaczej są pochłaniane dodatkowo opanowywane na mocy duszę, iż truchło nuże wewnątrz niczym się jej nie sprzeciwia oraz istota ludzka staje się w pewnym sensie podobny duchowy. 3. Kształtowanie ognika miłościŚw. Bonawentura (Giovanni Fidanza, 1217-1274), w trakcie studiów w środku Paryżu w 1243 związał się z zakonem franciszkańskim. Po dwudziestu latach uprawiania teologii, został wybrany na generała; kolejny purpurat plus arcypasterz Albano. Rozwijając tajemnicę duchowego wzrostu wewnątrz Rozmowie spośród samym sobą o czterech rodzajach modlitwy myślnej, Doktor Kościoła zakreśla kierunki krzyża:Przedmiotem pobożnego duchowego szkolenie mają istnieć rzeczy wewnętrzne plus zewnętrzne, głębokie natomiast wysokie.Po pierwsze danie, dusza pobożna powinna przez ćwiczenie duchowe odwrócić promień kontemplacji na swoje środek, żeby zobaczyć, w charakterze jest ukształtowana z wykorzystaniem naturę, zniekształcona na skroś zły uczynek, naprawiona w poprzek łaskę.Po drugie, powinna skierować promień kontemplacji na rzeczy zewnętrzne, iżby uchwycić sens, w jaki sposób niestałe jest ziemskie gama, jak zmienna ziemska buta natomiast w charakterze żałosna ziemska wielkość.Po trzecie, powinna wyznaczyć promień kontemplacji pod adresem głębi, żeby wydedukować nieuniknioną mus ludzkiej śmierci, straszną bezpośredniość Sądu Ostatecznego także karę piekła negacja logiczna aż do zniesienia.Po czwarte, powinna mierzyć promień kontemplacji w kierunku wysokości, żeby zawrzeć znajomość niebieską zabawa, jej nieocenioną liczba, niewymowną rozkosz zaś nieskończoną wieczność.Duszo pobożna, oto jest tamten błogosławiony krzyż, specjalny czterema kierunkami, na którym poprzez ustawiczne rozmyślanie winnaś zawisnąć ogółem ze swym najsłodszym oblubieńcem Jezusem Chrystusem. Oto jest ów płonący posłanie, zaopatrzony w środku cztery koła, na którym przez usilną kontemplację winnaś wstępować aż do pałacu nieba, wewnątrz symptom w ciągu swoim najwierniejszym Przyjacielem.W dziełku Trzy wartościowy, ewentualnie ogień miłości, zostawił praktyczne wskazania na rzecz wejścia na drogę kontemplacji.Powiedzmy, wzorem mamy zastosować do wnętrza praktyce się w stosunku aż do ognika mądrości. Należy to działać w środku takim porządku:

Podział na perły naturalne i hodowane utracił w tej chwili swoje pierwotne konotacja na rzecz większości kupujących z uwagi na atrofia pozyskiwania tych pierwszych - w powszechnym obrocie handlowym dostępne są lecz perły hodowane. Mimo to, nieprawidłowo stosowana nazewnictwo od początku do końca budzi wiele nieporozumień. Chcielibyśmy uprościć Państwu poruszanie się w świecie pereł, dopóki więc przejdziemy do charakterystyki gatunków pereł powinniśmy przede wszystkim pogadać owo zagadnienie. Perły naturalneMianem "perły naturalne" określamy kamienie powstające w organizmach mięczaków perłorodnych wewnątrz rodzaj żywiołowy, bez ingerencji człowieka. Powstanie perły w naturze jest zjawiskiem ogromnie rzadkim. Budulcem tych kamieni jest zatrzęsienie perłowa, wytwarzana wskroś tkankę nabłonkową płaszcza, która okrywa zewnętrzną ułamek ciała mięczaków. Tkanka ta, odpowiedzialna zbytnio budowę i powiększenie muszli perłopława, stanowi i mechanizm obronny przedtem atakującymi go pasożytami. Jeśli takiemu intruzowi uda się prześwidrować muszlę i wstąpić do wnętrza organizmu, bezzwłocznie otacza go, zaś po pewnym czasie izoluje kolejnymi warstwami masy perłowej – dając do wnętrza ten modus geneza perle naturalnej. Wbrew w szerokim zakresie rozpowszechnionej legendzie perła naturalna nie prawdopodobnie zaistnieć na ziarnku piasku - wymagana jest w tej okolicy skoro agresywna fabuła naruszająca integralność ciała mięczaka. Z eliminacją ziaren piasku z wnętrza ciała małż radzi sobie przez zwiększone wydalanie śluzu, który wypłukuje martwą materię z muszli.Perły naturalne na mocy wieki stanowiły trofea poławiaczy pereł, ówczesny tak jak dodatkową premią w środku procesie połowów zmierzających do pozyskania masy perłowej. Częstość znajdowania pereł zależała od chwili gatunku poławianych mięczaków - wewnątrz skrajnych przypadkach dla pozyskania jednej sztuki wymagany był wędkowanie wielu tysięcy małży. Na początku XX wieku, niezadługo po rozpoczęciu hodowli, zaprzestano poszukiwania pereł naturalnych i obecnie nowe egzemplarze trafiają na sektor wyłącznie jako następstwo przypadkowych znalezisk, dokonywanych przede wszystkim z wykorzystaniem rybaków poławiających małże i ślimaki w środku celach spożywczych. Ich cenę wyznacza biały kruk występowania (w środku zależności od momentu wielkości są one od 17 aż do 200 bicie droższe od czasu pereł hodowanych). Praktycznie niedostępne w powszechnym obrocie handlowym, pojedyncze egzemplarze pereł naturalnych bądź biżuterii z takimi perłami sprzedawane są głównie wskroś światowe domy aukcyjne, antykwariaty ewentualnie firmy skupujące owe trofea od momentu rybaków. Na dwadzieścia cztery godziny współczesny w środku Polsce nie ma firmy specjalizującej się w środku obrocie perłami naturalnymi. Spotykane nagminnie funkcja terminu "perły naturalne" do wnętrza stosunku do sprzedawanych kamieni pochodzących z hodowli jest dużym nadużyciem i świadczy o chęci wprowadzenia w błąd nabywców czy jest przejawem nieznajomości tematu. Perły hodowaneKamienie te powstają do wnętrza wyniku celowej ingerencji człowieka wewnątrz zwłoki mięczaka perłorodnego, zmierzającej aż do zapoczątkowania procesu formowania się perły. Stymulacja mięczaka aż do produkcji perły polega na wprowadzeniu do wnętrza jego ciała tkanki nabłonkowej płaszcza, pobranej od momentu innego osobnika, wobec czym na dawców tkanki wybierane są organizmy o w szczególności pięknej masie perłowej pokrywającej wewnętrzną stronę ich muszli. Dobór taki pozwala podnieść prawdopodobieństwo uzyskania perły wysokiej jakości. W przypadku hodowli pereł jądrowych i wprowadzane jest sztuczne jajko, które będzie stanowiło punkt odniesienia kształtu perły i skróci łańcuch jej hodowli.Pierwsze perły będące wynikiem ingerencji człowieka w środku organizm perłopława uzyskiwano wprzódy wewnątrz Chinach wewnątrz XII wieku. Hodowla w większej skali została zapoczątkowana w Japonii, w środku początku wieku XX i z kiedy niekiedy spowodowała pochylenie pozyskiwania pereł naturalnych. Dziś natychmiast faktycznie wszystkie perły, które spotykają Państwo w handlu, to perły hodowane - takie też perły znajdą Państwo wewnątrz naszej ofercie i o takich perłach mówimy do wnętrza większości artykułów dostępnych do wnętrza naszym sklepie.W powszechnym użyciu jest również termin "perły hodowlane" - jest to toż data nieprawidłowy. Mianem "hodowlane" określamy albowiem zwierzęta podlegające hodowli. Na epitet martwych obiektów (pereł, azali np. kryształów), które zostały uzyskane wewnątrz efekcie hodowli, w języku polskim używamy słowa "hodowane" i jest owo wyraz z drugiej ręki uniwersalnie w fachowej literaturze gemmologicznej, tudzież także literaturze popularnej pisanej dzięki znawców tematu. Klasyfikacja pereł z uwagi na tworzące je organizmyZe względu na otoczenie bytowania mięczaka perłorodnego, perły (zarówno naturalne wzorem hodowane) dzielimy na słodkowodne i słonowodne (zwane notorycznie morskimi). Perły słodkowodne to kamienie tanie, popularne - egzemplarze istotnie piękne w środku wodach słodkich uzyskiwane są ogromnie rzadko. To one stanowią w dzisiejszych czasach podstawową ofertę polskich sklepów jubilerskich. W naszej biżuterii perły słodkowodne pojawiają się na odwrót więc jak są naprawdę niezmiernie wysokiej jakości. Znacznie piękniejsze i cenniejsze są perły słonowodne, które dominują do wnętrza naszej ofercie. Najbardziej rozpowszechnionymi gatunkami pereł słonowodnych są Akoya, Tahiti i South Sea.Najpopularniejsze perły słonowodne, wytwarzane przy użyciu małże Pinctada Fucata Martensii (japońska imię: Akoya). Perły te, dzięki wielu znawców uważane są zbyt najpiękniejsze. W procesie hodowli powstają na skutek wszczepienia sztucznego worek mosznowy w zwłoki małża - kuli wytoczonej z muszli - oraz fragmentu tkanki nabłonkowej. Sztuczne jajo stanowi projekt kształtu, za pomocą czemu perły Akoya (obok prawidłowym ich wzroście) mają formę kulistą (rzadko - wobec odsunięciu się jaja od tkanki nabłonkowej - otrzymujemy formę, tzw. barokową, w środku której kula zawiera wypustki, będące śladem „ucieczki” jaja). Ojczyzną pereł Akoya jest Japonia, perły te hodowane są również, m.in. do wnętrza Chinach i Wietnamie. Naturalne barwy, uzyskiwane do wnętrza procesie hodowli, owo odcienie bieli przez barwę kremową, aż aż do złocistej oznacza to srebrzysto-szarej. Z uwagi na unikatowość występowania, w najwyższym stopniu ceniona jest biel w środku odcieniu różu, co skłania hodowców aż do stosowania zabiegów, nadających perłom taki owszem odcień. W droga niepotoczny uzyskuje się inne barwy: dojmująco srebrną, dogłębnie złotą albo czarną. Perły Akoya osiągają skala od 3 aż do 10 mm, niezwykle okazjonalnie do 10,5 mm.Perły Tahiti owo perły, które rodzą się ciemne. Hodowane są wewnątrz łonie małż Pinctada Margaritifera. Mityczna „czarna perła” to racja perła Tahiti, pod czym powinno się nadmienić, że perła o barwie znakomicie czarnej nie jest perłą cenioną - poszukiwane są egzemplarze o odcieniach czerni modyfikowanych za pośrednictwem inne barwy (zieloną, pawią, oberżynową, itp.). To dopiero co efekty gry świateł na powierzchni perły są tym, czego poszukują koneserzy. Jak wszystkie hodowane perły słonowodne, są to perły jądrowe, pod czym procedura hodowli jest trudniejszy i dłuższy aniżeli wewnątrz przypadku pereł Akoya. Hodowane są do wnętrza Polinezji Francuskiej, i ich eksport podlega ogromnie surowym restrykcjom rządowym, zmierzającym do eliminacji z rynku pereł niskiej jakości. Z uwagi na dłuższy procedura hodowli, perły te występują plus w środku kształtach odbiegających od chwili kuli - spotykamy tu owale, krople czy też perły pierścieniowe. Wyróżniają się przede wszystkim ciemnymi barwami, jednak spotykane są ponadto jasne (np. szare) perły Tahiti. Perły te osiągają numer od momentu 8 do 18 mm, bardzo nieczęsto do 21 mm.Perły South Sea owo najrzadsze, najtrudniejsze w środku hodowli i tym samym najcenniejsze spośród hodowanych pereł słonowodnych. Hodowane przede wszystkim wewnątrz Australii (stąd nieraz określenie „perły australijskie”), Indonezji, Filipinach i Birmie. Perła South Sea nazywana jest nieraz „królową pereł”. Osiąga rozmiary od 9 aż do 16 mm, czasami chociażby do 20 mm. Hodowana na jądrze, do wnętrza łonie małż Pinctada Maxima. Dwie podstawowe barwy tych pereł to kolor biała (w środku odcieniach od chwili biało-srebrzystego aż do biało-różowego) oraz kolor złota. Najbardziej cenione są perły o barwie usilnie złotej osiągające ceny co więcej dwukrotnie wyższe aniżeli perły białe. Są podstawą w największym stopniu luksusowej biżuterii perłowej. W Polsce do tej pory niewiele znane i odważnie niedoceniane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Powrót do kontemplacji

Słowo zaduma negacja logiczna jest używane jednolicie wewnątrz literaturze chrześcijańskiej. Może symbolizować to samo, co medytacja to zna...